ร.ฟ.ท.ขอเวลา3ด.ดูข้อมูลสร้างทางด่วนกทพ.

ร.ฟ.ท.ขอเวลา3ด.ดูข้อมูลสร้างทางด่วนกทพ.
นายเกรียงศักดิ์ อยู่คง รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า วันนี้ ทางการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดินทางมาชี้แจงถึงพื้นที่ ที่การทางพิเศษฯ ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน ในการก่อสร้างทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบ นอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ กว่า 300 ไร่ และการรถไฟฯ ได้มีโครงการในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำรายได้มาพัฒนาองค์กร โดยหลังจากการหารือในวันนี้ ต้องใช้ระยะเวลาอีก 3 เดือน ในการเจรจาและปรับข้อมูล อีกทั้งในการเจรจาทุกครั้ง สหภาพแรงงานจะต้องเข้าร่วมประชุม และรับทราบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย