พณ. เร่งพัฒนาธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งรับAEC

พณ. เร่งพัฒนาธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งรับAEC
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย ให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ AEC ภายในปี 2558 ว่า โครงการดังกล่าว จะดำเนินการในรูปแบบของ DBD academy ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ที่มีมากกว่า 3 ล้านราย ทั่วประเทศ ผ่านการให้ความร่วมมือจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทย ซึ่งปัจจุบัน มี 4 สาขา และในอนาคต จะขยายเพิ่มขึ้นครอบคลุมสาขาที่จะแข่งขันใน AEC ทั้งหมด