กทพ.จ่อแจงใช้พื้นที่การรถไฟฯสร้างทางด่วน

กทพ.จ่อแจงใช้พื้นที่การรถไฟฯสร้างทางด่วน
นายเกรียงศักดิ์ อยู่คง รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น. ทางวิศวกรจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะเดินทางมาชี้แจง เรื่อง โครงการก่อสร้างทางด่วนพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่การทางพิเศษฯ ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะเวนคืน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ กว่า 300 ไร่ และพื้นที่ดังกล่าว การรถไฟฯ มีโครงการจะพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนขององค์กรให้สหภาพการรถไฟฯ รับทราบ