ครม.ไฟเขียวไทยปล่อยกู้ลาววงเงิน 95.4 ล.

ครม.ไฟเขียวไทยปล่อยกู้ลาววงเงิน 95.4 ล.
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติมาตรการทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้กับลูกหนี้ทั้งของสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน 95.4 ล้านบาท ในการปรับปรุงระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทร์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 20 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้น 5 ปี นายภักดีหาญส์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในการต่ออายุมาตรการในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน หลังจากจะสิ้นสุดระยะเวลามาตรการลงในสิ้นเดือนนี้ ให้หมดอายุมาตรการในสิ้นเดือน ก.ค. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติอนุมัติให้ประเทศไทย เป็นประธานการจัดงานประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม หรือ ASEM ภายใต้กรอบการจัดการประชุม วงเงิน 42.7 ล้านบาท