พลังงานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์

พลังงานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์
นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สร้างน้ำ สร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี เพื่อดำเนินการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในบริเวณลุ่มน้ำน่าน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างปี 2555 - 2558 บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25,000 ไร่ หรือ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม 5 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และเป็นการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145 ล้านบาท นอกจากนี้ กฟผ. ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเดินทางปลูกป่า และร่วมในโครงการต่างๆของ กฟผ.ซึ่งสมัครได้กับสื่อที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ สวพ.91, kapook.com โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป