บวท.เผยสายการบินเข้าใจเรดาร์สุวรรณภูมิขัดข้อง

บวท.เผยสายการบินเข้าใจเรดาร์สุวรรณภูมิขัดข้อง
น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ระบบการจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือ UPS ที่จ่ายไฟฟ้ากำลังให้ระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร์ ได้ขัดข้อง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น ในวันนี้ได้ชี้แจงให้กับสายการบินได้รับทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทางสายการบินมีความเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าว เกิดจากเหตุสุดวิสัยและทางวิทยุการบินฯ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก อีกทั้ง ทางวิทยุการบิน ได้มีการติดตั้งระบบมอนิเตอร์สถานะของระบบ UPS ให้สามารถส่งสัญญาณเสียงแจ้งเหตุขัดข้องเพิ่มเติม รวมทั้ง มีการเพิ่มระบบติดตั้ง UPS สำรอง สำหรับระบบการเดินอากาศ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ โดยขณะที่ นางมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน หรือ เอโอซี เปิดเผยว่า ทางสายการบิน เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สายการบิน หวังว่า วิทยุการบิน จะมีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก ทั้งนี้หากสายการบินใดต้องการให้ วิทยุการบิน รับผิดชอบค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา สามารถแจ้งความจำนงได้ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งโดยส่วนตัวคาดว่าน่าจะมีสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแจ้งให้วิทยุการบิน รับทราบเพื่อชดเชยค่าเสียหาย