เพศกำกวมแปลงเพศฟรี! ตามสิทธิประกันสังคม

เพศกำกวมแปลงเพศฟรี! ตามสิทธิประกันสังคม

เพศกำกวมแปลงเพศฟรี! ตามสิทธิประกันสังคม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

หลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. มีมติให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีเพศกำกวม หรือมีเพศสรีระที่มากกว่า 1 เพศ สามารถใช้สิทธิประกันสังคมผ่าตัดแปลงเพศได้นั้น โดย กสม. ขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. พิจารณากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย (LGBTI) ตามที่แพทย์ให้การรับรอง สามารถผ่าตัดเลือกเพศตามคำรับรองของแพทย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพนั้น

ล่าสุด นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บุคคลที่มีความหลากหลาย (LGBTI) ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม หากต้องการผ่าตัดแปลงเพศตามที่แพทย์ให้การรับรองถือเป็นการทำให้ตรงกับหลักฐานที่ปรากฎ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุขที่มีบุคคลมีสิทธิได้รับตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ โดยบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม เช่น มีหน้าอก ฮอร์โมนเป็นผู้หญิง แต่มีอวัยวะเพศเป็นผู้ชาย ซึ่งแพทย์ตรวจรับรองเป็นหญิงจริง จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อรักษาและฟื้นฟู เป็นการทำให้ตรงกับหลักฐานที่เพศสภาพปรากฎ ไม่ใช่การแปลงเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ เพศกำกวมแปลงเพศฟรี! ตามสิทธิประกันสังคม