พณ.ขอขยายเวลาซื้อสับปะรดอีก 1 เดือน

พณ.ขอขยายเวลาซื้อสับปะรดอีก 1 เดือน
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาสับปะรด ปี 2555 ว่า ที่ประชุมได้มีมติที่จะเสนอขอขยายโครงการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ในพื้นที่ 24 จังหวัด ออกไป จากมติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่ได้อนุมัติให้ อ.ต.ก. เข้าไปรับซื้อ และสิ้นสุดโครงการในเดือน มิ.ย.นี้ แต่ที่ผ่านมา ได้ติดปัญหาในกระบวนการอนุมัติเงินของ ธ.ก.ส.ล่าช้า ภายใต้วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งก็จะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาสับปะรดที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานภายในสัปดาห์นี้ เพื่อขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไปเป็นเดือน ก.ค. ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า