ทอท.ยันโปรโมชั่นจูงใจกลับดอนเมืองไม่เลือกปฏิบัติ

ทอท.ยันโปรโมชั่นจูงใจกลับดอนเมืองไม่เลือกปฏิบัติ
ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการจูงใจให้กับสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ โลว์คอสต์แอร์ไลน์ และสายการบินที่เปิดให้บริการ ทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ แบบจุดต่อจุด (Point to Point) นั้น ทาง ทอท. ยืนยันว่า สายการบินทุกสายการบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว เท่าเทียมกันทั้งหมด และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติให้กับสายการบินใดสายการบินหนึ่ง และในขณะนี้ ทาง ทอท. ได้ส่งเรื่องมาตรการจูงใจให้กับ 14 สายการบิน อาทิ ไทยแอร์เอเชีย แอร์เอเชีย แอร์เบอร์ลิน Cebu Pacific Air จินแอร์ เป็นต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็จะเห็นรูปธรรมได้เมื่อไรนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสายการบินนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ กล่าวเสริมว่า ทาง ทอท.ได้เตรียมความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ของท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับทั้ง 14 สายการบินแล้ว