ณรงค์ชัย ยัน ธปท.คุมเงินเฟ้อได้

ณรงค์ชัย ยัน ธปท.คุมเงินเฟ้อได้
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัด(มหาชน) ในฐานะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวบรรยายเรื่อง เงินเฟ้อของแพง นโยบายการเงินการลงทุนว่า อัตราเงินเฟ้อ ทั้งปีนี้จะสูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่กว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลสืบ เนื่องมาจากภาวะของแพงจากนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ของรัฐบาล แต่ภาวะของแพงจะมากน้อยระดับใดขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้า โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ และระดับกว่าร้อยละ 3 ถือว่า สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ตามการประเมินของสภาพัฒน์ ที่ร้อยละ 5.5 - 6.5 ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 3 เอื้อให้เกิดการลงทุนและเป็นจังหวะที่ภาครัฐ จะเร่งรัดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากวิกฤติยุโรปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวลดลงต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่จะปรับลดลงระดับใดนั้น ยังต้องพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ กระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกการควบคุมราคาสินค้าเพื่อดูแลอัตราเงินเฟ้อ โดยควรหันไปควบคุมอำนาจเหนือตลาดแทน