“ศุภาลัย” ทุ่ม 4 พันล้านบาท ฮุบ! มั่นคงเคหะการ เจ้าของแบรนด์ “บ้านชวนชื่น”

“ศุภาลัย” ทุ่ม 4 พันล้านบาท ฮุบ! มั่นคงเคหะการ เจ้าของแบรนด์ “บ้านชวนชื่น”

“ศุภาลัย” ทุ่ม 4 พันล้านบาท ฮุบ! มั่นคงเคหะการ เจ้าของแบรนด์ “บ้านชวนชื่น”
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI อนุมัติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SPM) บริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)

SPM จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK จำนวน 992.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ MK โดยจะเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจาก ถือหุ้นของ MK ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 4.07 พันล้านบาท

โดยมีเงื่อนไขว่า SPM ต้องยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้ว มีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MK

อย่างไรก็ตาม MK เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ได้แก่ จัดสรรที่ดินเปล่า สร้างบ้านสำเร็จรูปขายพร้อมที่ดิน และรับเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้เช่าอาคาร และที่จอดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น