นักวิชาการฉะรบ.ไร้แผนแม่บทรับAEC

นักวิชาการฉะรบ.ไร้แผนแม่บทรับAEC
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวในงานเสวนา พลังงานไทย กับการก้าวสู่ AEC ว่า ประเทศไทย ยังไม่มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ว่า การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 แล้วจะนำพาประเทศไปในทิศทางใด ซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นหากยังไม่เร่งจัดทำแผนแม่บท เตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC คนไทยอาจต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป พร้อมกับ การเปิด AEC ที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและเกิดการรวมตัวแบบจุดเดี่ยว ด้าน คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิด AEC ยังทำให้การส่งผ่านก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นไปได้ยาก เพราะการเจรจาระหว่างสมาชิก ยังไม่สำเร็จ และหากมีการเชื่อมท่อได้จริง ก็ไม่น่าจะมีการส่งก๊าซได้จริง