สนพ.เร่งปรับโครงสร้างพลังงานรับ AEC

สนพ.เร่งปรับโครงสร้างพลังงานรับ AEC
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กล่าวเปิดงานเสวนาพลังงานไทยกับการก้าวสู่ AEC ว่า กระทรวงพลังงาน มีนโยบายรองรับการเปิด AEC โดยที่ได้เริ่มทยอยปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2554 เนื่องจาก ประเทศไทย ยังมีการชดเชยราคาพลังงานในหลายชนิด ดังนั้น หากไม่ปรับโครงสร้างราคาจะทำให้ไทยต้องแบกรับภาระการอุดหนุนราคาพลังงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการใช้พลังงานราคาถูกมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังคงเหลือเวลาอีกประมาณ 2 ปี ที่จะผลักดันการปรับราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเชื่อมต่อท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐบาลจะต้องทบทวนแนวทางส่งก๊าซระหว่างกันใหม่ โดยจะต้องหารือเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งก๊าซต่างๆ และการกำหนดราคาสำหรับจำหน่าย ให้กับทางประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในอาเซียนต่อไปขณะที่แนวโน้มราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ภาคอุตสาหกรรม ในเดือน ก.ค.นี้ มีโอกาสปรับลดลง 1 - 2 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 27.89 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจาก LPG ในตลาดโลก ปรับลดลงเหลือประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากราคาเฉลี่ยในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 714 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ สนพ.คาดว่าจะออกประกาศราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ค.ได้ ในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับยอดการใช้ LPG ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยู่ที่ 50,000 ตันต่อเดือน ส่วนภาคขนส่ง อยู่ที่ 70,000 ตันต่อเดือน โดยมีการนำเข้าอยู่ที่ 100,000 ตันต่อเดือน