ผลสอบหอมแดงพบทุจริตจ่อชงเอาผิดจนท.

ผลสอบหอมแดงพบทุจริตจ่อชงเอาผิดจนท.
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดง เปิดเผยผลการตรวจสอบพบว่า มีความผิดปกติในโครงการรับซื้อหอมแดงหลายจุดของรัฐบาล ซึ่งส่อว่าเป็นการกระทำทุจริต ซึ่งมีการเวียนเทียนขายหอมแดง และมีการขโมยสินค้าออกจำหน่าย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาลจำนวน 241 ล้านบาท โดย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะถือเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเพื่อพิจารณาต่อไป