ยอดนักท่องเที่ยวไทย - เทศ ปีนี้ พุ่ง 30%

ยอดนักท่องเที่ยวไทย - เทศ ปีนี้ พุ่ง 30%
นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) เปิดเผยว่า ทางสมาคมได้รับศูนย์การค้า เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งจะทำให้สมาคมมีสมาชิกย่านราชประสงค์ ทั้งหมด 14 อาคาร ครอบคลุมพื้นที่ 1,020,000 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มากขึ้น โดยปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 20 - 30 อัตราเข้าพักเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 90 จากปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 80 - 90 และมียอดขายเติบโตขึ้นตามกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และเมื่อรวมกับสมาชิกใหม่ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในย่านราชประสงค์ เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 260,000 - 270,000 คน จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 200,000 คน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีแผนพัฒนาศักยภาพของย่านราชประสงค์ ด้วยงบประมาณ 70 ล้านบาท ในการพัฒนาอาคารทางเดินลอยฟ้า (sky walk) ที่มีแผนขยายจากย่านราชประสงค์ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า และเชื่อมต่อไปยังแพลทินั่ม บริเวณประตูน้ำ ซึ่งต้องนำเสนอแผนดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ เพราะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเก่า กำลังจะหมดวาระลง โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำย่านการค้าและไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาคเอเชีย