CPอินเตอร์เทรดยันยังไม่ขึ้นราคาข้าวถุง

CPอินเตอร์เทรดยันยังไม่ขึ้นราคาข้าวถุง
นายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ภายใน 1 - 2 เดือนนี้ ทางบริษัทจะยังไม่ปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง เนื่องจาก ราคาข้าวสารในตลาด ไม่ได้มีราคาสูงขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ต้นทุนการขนส่งไม่เพิ่มขึ้น และในขณะนี้ ผู้ประกอบการผลิตข้าวสารบรรจุถุงทุกราย ได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายข้าวถุงราคาประหยัดให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ จึงยังไม่มีการปรับราคาขายในตลาด โดยราคาข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม ข้าวหอมมะลิ ราคาถุงละ 180 - 200 บาท ข้าวขาวถุงละ 80 - 100 บาท