สนพ.เตรียมออกประกาศราคาLPGอุตฯก.ค.

สนพ.เตรียมออกประกาศราคาLPGอุตฯก.ค.
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ. เตรียมออกประกาศปรับลดราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคอุตสาหกรรม ในเดือน ก.ค. 2555 ลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง จากราคาจำหน่ายในเดือน มิ.ย.อยู่ที่กิโลกรัมละ 27.89 บาท เนื่องจาก ราคาแอลพีจีในตลาดโลก ยังปรับลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดในวันที่ 21 มิ.ย. 2555 ราคาอยู่ที่ 586 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในเดือน มิ.ย. ที่ 714 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่จะปรับลดลงจำนวนเท่าไรนั้น ยังต้องรอการสรุปราคาเฉลี่ยแอลพีจี สิ้นเดือน มิ.ย.อีกครั้ง ก่อนออกประกาศราคาใหม่ในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้ทั้งนี้การปรับลดราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่กำหนดให้ สนพ. สามารถประกาศปรับราคาแอลพีจีได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของแอลพีจีในตลาดโลก โดยการปรับราคา จะต้องไม่สูงกว่าราคาแอลพีจีหน้าโรงกลั่น และต้องไม่เกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม นายสุเทพ ยังกล่าวว่า สนพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศใหม่ ทั้งน้ำมัน และก๊าซ เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก ที่ปัจจุบันปรับลดลง โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ซึ่งจะต้องพิจารณาค่าการตลาดให้เหมาะสม จากที่อ้างอิงระดับ 1.50-1.80 บาทต่อลิตร ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งค่าการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ค่าแรง โดยควรมีการปรับค่าการตลาดใหม่ ขณะที่ พลังงานทดแทนก็จะต้องมีการพิจารณาในราคาส่วนต่างระหว่างกลุ่มแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซินที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้แก๊สโซฮอล์และสร้างรายได้ให้เกษตรผู้ปลูกพืชพลังงานทดแทนนอกจากนี้ ในส่วนของก๊าซแอลพีจี ยืนยันว่า จะต้องเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาต่อ ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาแอลพีจีในตลาดโลก จะปรับลดลงมากก็ตาม