บล.โนมูระพัฒนสิน เชื่อ ไทยได้ประโยชน์เปิดAEC

บล.โนมูระพัฒนสิน เชื่อ ไทยได้ประโยชน์เปิดAEC
นายชัย จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนลูกค้าบุคคล บล.โนมูระ พัฒนสิน กล่าวในงานสัมมนา ตีแตกหุ้น AEC ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า กลุ่มที่น่าเป็นห่วงหลังจากการเปิด AEC นั้น น่าจะเป็นกลุ่ม SME ที่มีความสามารถในการแข่งขันต่ำ ซึ่งภาครัฐ จะต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ ขณะที่ปัญหาด้านแรงงาน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการ ซึ่งในอนาคตก็อาจเห็นการย้ายฐานการผลิต ไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการเปิด AEC นั้น เชื่อว่า ประเทศไทยจะได้รับผลดีมากกว่าผลเสีย แต่ทั้งนี้จะต้องติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยนักลงทุนควรมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC บล.โนมูระ พัฒนสิน ชี้ กองทุนพยุงหุ้น ควรใช้ในช่วงวิกฤตินายชัย จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนลูกค้าบุคคล บล.โนมูระ พัฒนสิน กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นนั้น ควรใช้ภาวะที่เกิดวิกฤติเท่านั้น ซื่งในขณะนี้แม้หุ้นไทยจะผันผวนบ้าง แต่ก็ยังไม่น่าเป็นห่วง เพราะจะมีผลกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเท่านั้น แต่การจับตามองขณะนี้ คือ ในเรื่องของเงินทุน ไหลเข้าไหลออก ที่อาจมีเม็ดเงินไหลออกต่อเนื่องได้ ด้าน นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ไทยมากนัก เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยได้มีการเปลี่ยนการทำการค้าจากสหภาพยุโรปมาสู่เอเชียแล้ว พร้อมมองว่า ประเทศไทย ในอาเซียนนั้นจะมีบทบาทมากขึ้น จากการให้ความสนใจในการทำการค้าการลงทุน โดยเฉพาะในอินเดีย ที่อาจจะเข้ามาทำการค้าในอนาคต