รมว.อุตฯ แนะ SME เร่งปรับตัว รับ AEC

รมว.อุตฯ แนะ SME เร่งปรับตัว รับ AEC
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังการเป็นประธาน เปิดงาน Post Today K-Sme & Franchise Expo 2012 ว่า ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า การเปิดตลาดเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้นจะทำให้การเปิดตลาดการค้าการลงทุนภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME นั้น จะต้องมีการเร่งปรับตัว อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมา รัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ และเปิดตลาด AEC เป็นกลุ่มอาเซียน ที่พร้อมจะนำเข้ามาขยายการค้าการลงทุนนั้น จึงอยากให้กลุ่ม SME ไทย ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ เร่งย้ายฐานการผลิตไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแทน แต่ให้คงด้านการออกแบบดีไซน์ไว้ในประเทศไทย รวมไปถึงขณะนี้ทาง BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการปรับแนวทางการส่งเสริมการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือในต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการลงทุน