พณ.เผยชิ้นส่วนฯได้ประโยชน์จากเจเทปป้าเพิ่ม

พณ.เผยชิ้นส่วนฯได้ประโยชน์จากเจเทปป้าเพิ่ม
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากความตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ เจเทปป้า ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังไทย ได้มีการออกประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาประกอบรถยนต์ในประเทศตามความตกลงดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 140 รายการ โดยที่มีการยกเว้นภาษีนำเข้า จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10 - 20 และให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2555 ซึ่งการลดภาษีดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศ ประหยัดต้นทุนการผลิต ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบสำคัญเฉลี่ยมากกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยในปี 2554 มีการนำเข้ามากถึง 5,868 ล้านเหรียญสหรัฐ