มติกบง.เก็บเงินเบน ซินดีเซลเข้ากองทุนฯ40สต./ลิตร

มติกบง.เก็บเงินเบน ซินดีเซลเข้ากองทุนฯ40สต./ลิตร
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่ม ในส่วนของน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เบนซินออกเทน 91 และดีเซล จำนวน 40 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับเพิ่มขึ้น จากวันละ175 ล้านบาท เป็น 201 ล้านบาท โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังมีฐานะติดลบกว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากราคาน้ำมันในตลาดโลก ทรงตัวในระดับปัจจุบัน คาดว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะชำระหนี้หมดภายใน 3 เดือน อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้เกิดการใช้นำมันแก๊สโซฮอล์ ปตท. - บางจาก ลดโซฮอล์ 40 สต. พรุ่งนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ปรับประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลง 40 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผล 24.00 น. คืนนี้ ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันแก๊สฮอล์ 95 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 35.43 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.68 บาทต่อลิตร น้ำมัน E20 อยู่ที่ 31.78 บาทต่อลิตร และน้ำมัน E85 อยู่ที่ 19.68 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเบนซินและดีเซล ยังคงราคาเดิม โดยเบนซินออกเทน 91 ราคาอยู่ที่ 39.75 บาทต่อลิตร ดีเซล ราคาอยู่ที่ 29.53 บาทต่อลิตร สำหรับการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงในครั้งนี้ เป็นผลจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมถึงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่ม ในส่วนของน้ำมันเบนซินและดีเซล 40 สตางค์ลิตร จึงทำให้ไม่สามารถปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลงได้