อารักษ์ยันเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาLPG

อารักษ์ยันเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาLPG
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกยังคงทรงตัว และยังไม่มีดเหตุการณ์รุนแรงที่จะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ขณะที่ปัญหายุโรป ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และน่าจะส่งผลให้การเก็งกำไรราคาน้ำมันลดลง เพราะช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และการเก็งกำไร ที่ส่วนใหญ่เป็นกองทุนจากประเทสในกลุ่มยุโรป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ยังคงเดินหน้าต่อ ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคา LPG ในตลาดโลก จะลดลงตามราคาน้ำมัน และล่าสุดราคา LPG ที่ลดลง ทำให้ภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ชดเชยการนำเข้า LPG ลดลงอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาทต่อวัน จากเดิม เคยชดเชยสูงถึง 140 ล้านบาทต่อวัน