มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย1.7พันล.

มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย1.7พันล.

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (หน่วย : ล้านบาท)   นักลงทุน              ซื้อ                          ขาย                         สุทธิ สถาบัน                2,144.67               2,745.16               -600.49 บัญชีบล.              4,351.93               3,887.91               464.02 ต่างประเทศ        6,936.92               8,727.17               -1,790.25 ในประเทศ          12,554.27            10,627.55            1,926.72   มูลค่าการซื้อขายรวม 25,987.79 ล้านบาท