คค. เผย เหตุเรดาห์ดับที่สุรรณภูมิ สุดวิสัย

คค. เผย เหตุเรดาห์ดับที่สุรรณภูมิ สุดวิสัย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรณีระบบประมวลผลเรดาห์ดับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ถือเป็นเหตุสุดวิสัย และสามารถเกิดขึ้นได้ ขณะที่ บุคลากรของท่าอากาศยาน ก็มีความพร้อม ตลอดจนแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้อย่างมีคุณภาพ จึงน่าจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ในเรื่องของความปลอดภัย แม้จะไม่ได้รับความสะดวกสบายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้แผนแก้ปัญหาในระยะสั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาทั้งหมดแล้ว ส่วนในระยะยาว จะเร่งติดตั้งระบบมาตรฐานไฟฟ้า 100% เช่นเดียวกับ ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.นี้ อย่างแน่นอน