บตท.ตั้งเป้าซื้อพอร์ตสินเชื่อการเคหะฯหมื่นล.

บตท.ตั้งเป้าซื้อพอร์ตสินเชื่อการเคหะฯหมื่นล.
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า ทาง บตท. ตั้งเป้าเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อของทางการเคหะแห่งชาติ ประมาณ 10,000 บาท จากทั้งหมด 1.2 หมื่นล้านบาท โดยมั่นใจว่าการเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อของทางการเคหะแห่งชาติ เพื่อแปรงทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย เพราะมีสินทรัพย์ในการค้ำประกันอยู่ ขณะที่ส่วนต่างจากผลกำไรในการออกตราสารหนี้ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ นั้น คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3 - 4 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากจนเกินไป