ปรับลดน้ำมันโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต.

ปรับลดน้ำมันโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต.

ปรับลดน้ำมันโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต.
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม(BCP) ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเฉพาะแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 40 สตางค์/ลิตร

ขณะที่เบนซินและดีเซลยังคงเดิม โดยมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในสถานีบริการน้ำมันของบางจากฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลังเที่ยงคืน เป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.43 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 33.68 บาท

E20 ลิตรละ 31.78 บาท

E85 ลิตรละ 19.68 บาท

เบนซิน 91 ราคาคงเดิมที่ลิตรละ 39.75 บาท

ดีเซลราคาคงเดิมที่ลิตรละ 29.53 บาท