บุญทรง สั่งพักงานชั่วคราว ผอ.อคส.

บุญทรง สั่งพักงานชั่วคราว ผอ.อคส.
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาการรับซื้อหอมแดงและเกิดการเน่าเสีย ตนได้สั่งการให้พักงาน พ.ต.ต.ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งในเบื้องต้นพบเหตุบางอย่างที่ส่อให้เห็นว่ามีการกระทำทุจริตในการรับซื้อหอมแดง จนทำให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม คำสั่งพักงานของตน เป็นเพียงการสั่งการโดยวาจา ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่าผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากระทำความผิด จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อน