พณ.สั่งพักงานชั่วคราวผอ.อคส.

พณ.สั่งพักงานชั่วคราวผอ.อคส.
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาการรับซื้อหอมแดงและเกิดการเน่าเสีย ตนได้สั่งการให้พักงาน พ.ต.ต.ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งในเบื้องต้นพบเหตุบางอย่างที่ส่อให้เห็นว่ามีการกระทำทุจริตในการรับซื้อหอมแดง จนทำให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม คำสั่งพักงานของตน เป็นเพียงการสั่งการโดยวาจา ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่าผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากระทำความผิด จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนทั้งนี้ จากปัญหาวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป หรือ EU ตนได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ เร่งทำงานอย่างเต็มที่ โดยจะต้องมีการรายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของตลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และจะต้องเร่งหาข้อมูลการหาตลาดใหม่ และวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคู่ค้า สนับสนุนการส่งออกของประเทศในปีนี้ เพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกที่ ร้อยละ 15 และรายงานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ด้วย