บุญทรงตั้งเป้าส่งออกสินค้าอาหาร ปีนี้ 15%

บุญทรงตั้งเป้าส่งออกสินค้าอาหาร ปีนี้ 15%
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงโครงการมอบเครื่องหมายไทยซีเล็ค ในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทย ที่ผ่านขั้นตอนการประกอบอาหาร เพื่อใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารแบบไทย เช่นเดียวกับการมอบเครื่องหมายไทยซีเล็ค ให้กับร้านอาหารไทยที่ได้มาตรฐานทั่วโลกเป็นการการันตีมาตรฐานร้านอาหารไทย สนับสนุนการส่งออกสินค้าอาหารของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออก กว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 จากการส่งออกในภาพรวมและในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหาร จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยกระทรวงพาณิชย์ จะฟื้นโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างจริงจัง และจะมีการมอบเครื่องหมายไทยซีเล็ค เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพอาหารไทย ซึ่งจะมีการทบทวนทุก ๆ 3 ปี