คนกรุงฯ โล่งอก! หลัง กสทช. ชี้ ระบบเดินรถไฟฟ้า BTS สอบผ่าน

คนกรุงฯ โล่งอก! หลัง กสทช. ชี้ ระบบเดินรถไฟฟ้า BTS สอบผ่าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังการตรวจสัญญาณการเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ตั้งแต่สถานีอารีย์-สถานีพร้อมพงษ์ ว่า ไม่พบปัญหาคลื่นความถี่รบกวน ระหว่าง TOT กับรถไฟฟ้า BTS ทำให้รถไฟฟ้า BTS สามารถให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตั้งระบบป้องกันคลื่นระกวนจากภายนอก , เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ และปรับย้ายคลื่นความถี่การใช้งานให้ห่างจากคลื่นความถี่ของ TOT

s__30588935กสทช. ตรวจสัญญาณเดินรถไฟฟ้า BTS

จากการตรวจสอบพบว่า TOT ใช้คลื่นความถี่ 2300 MHz – 2370 MHz ส่วน BTS ใช้คลื่นความถี่ 2430 MHz – 2495 MHz ขึ้นไป โดยมีระยะห่างจาก TOT ถึง 70 MHz ซึ่งห่างจากเดิมประมาณ 30 MHz และในระหว่างการตรวจสอบนั้น พบการใช้งานของประชาชนในคลื่นความถี่ 2400 MHz บริเวณสถานีอารีย์ รวมถึงสถานีพร้อมพงษ์แต่ไม่ส่งผลการเดินรถไฟฟ้า BTS แต่อย่างใด

s__30605314กสทช. แถลงผลการตรวจรถไฟฟ้า BTS

นายฐากร ระบุว่า ทางสำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบคลื่นความถี่ของรถไฟฟ้า BTS ให้ทางกรุงเทพมหานคร ภายในวันนี้เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่รถไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง

ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยืนยัน จากนี้ไป รถไฟฟ้า BTS จะให้บริการได้ตามปกติ เพราะได้ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและแก้ปัญหาคลื่นรบกวนด้วยการปรับย้ายคลื่นความถี่ออกห่างจาก TOT ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้จะเร่งติดตั้งระบบป้องกันการรบกวนของสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

สำหรับมาตรการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในระหว่างที่รถไฟฟ้า BTS เกิดขัดข้องนั้น นายสุรพงษ์ กล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในวันพฤหัสที่ 5 กรกฎาคม 2561

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมระหว่าง คณะกรรมการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร กับ BTS ร่วมกันถึงแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า กรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับ BTS หลังไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงที่รถไฟฟ้าเกิดขัดข้องนั้น นายสกลธี ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากคลื่นภายนอกรบกวนไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของ BTS โดยตรง