พณ.นัดถกห้างค้าปลีกลดค่าส่วนแบ่งการขาย

พณ.นัดถกห้างค้าปลีกลดค่าส่วนแบ่งการขาย
นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ประกอบการห้างค้าปลีก หรือ โมเดิร์นเทรด และห้างสรรพสินค้าทุกราย มาหารือเพื่อขอความร่วมมือปรับลดค่าส่วนแบ่งการขาย หรือ จีพี ที่เรียกเก็บจากผู้ค้าอาหารปรุงสำเร็จภายในศูนย์อาหาร (ฟู้ดคอร์ท) ของห้าง จากปัจจุบัน ที่ห้างเรียกเก็บจากผู้ค้า โดยเฉลี่ยสูงถึง 30-35% จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาอาหารปรุงสำเร็จในฟู้ดคอร์ทของห้างสูงเกินไปอย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับความร่วมมือปรับลดลง กรมจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มี รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาให้ค่าจีพี เป็นสินค้า ตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยที่จะกำหนดอัตราที่เหมาะสม หากผู้ประกอบการห้างรายใดฝ่าฝืน กรมก็จะสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย