พณ.ทําโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าเสร็จแล้ว

พณ.ทําโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าเสร็จแล้ว
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาสินค้าในขณะนี้ว่า สินค้าหลายรายการ เริ่มมีการปรับราคาลดลง โดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบต่างๆ ราคาอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนอาหารสำเร็จรูป กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการออกมาตรการเพื่อให้ราคาอาหารอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสินค้าที่มีการปรับราคาลดลง อาทิ สินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก และ ปูนซีเมนต์ ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และสำหรับความคืบหน้าในการจัดทำแผนศึกษาโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้า ขณะนี้จัดทำแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยรายละเอียดของแผนจะเน้นการดูแลการผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะช่วงกลางน้ำที่มีโครงสร้างราคาที่ซับซ้อน เช่น ในสินค้าน้ำมันพืช และเนื้อหมู