พณ.เผยเปิดAECจะไม่กระทบราคาสินค้า

พณ.เผยเปิดAECจะไม่กระทบราคาสินค้า
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลราคาสินค้า หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ว่า จะทำให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน สินค้าของไทย ก็จะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภค มีเสถียรภาพของด้านราคามากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อผู้บริโภค โดยทางกระทรวงพาณิชย์ จะประสานกับผู้ค้าปลีก - ค้าส่งของต่างประเทศ เพื่อดูแลราคาและคุณภาพของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพดี ทั้งนี้เชื่อว่า หลังเปิด AEC แล้ว ประเทศไทยยังรักษาระดับราคาสินค้าไว้ได้ ทำให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศ ขยายตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณร้อยละ 3