กบง.รีดเงินน้ำมันทุกชนิด30สต.เข้ากองทุนฯ

กบง.รีดเงินน้ำมันทุกชนิด30สต.เข้ากองทุนฯ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม 30 สตางค์ต่อลิตร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับเพิ่มขึ้น จากเดิมวันละ 152 ล้านบาท เป็นวันละ 175 ล้านบาท โดยฐานะกองทุนน้ำมันยังคงติดลบ 20,233 ล้านบาท ซึ่งหากราคาน้ำมันในตลาดโลก ทรงตัวในระดับนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ สามารถชำระหนี้หมดได้ภายใน 5 เดือน ทั้งนี้ในส่วนของสถานีบริการน้ำมัน จะมีการปรับลดราคาขายปลีกในส่วนของน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ยังคงเดิม โดยมีผลเวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้