ศาลปกครอง ชี้! LOXLEY ชนะคดีหวยออนไลน์ สั่งกองสลากจ่าย 945 ล้านบาท

ศาลปกครอง ชี้! LOXLEY ชนะคดีหวยออนไลน์ สั่งกองสลากจ่าย 945 ล้านบาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ เลขานุการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาจ้างบริหารระบบเกมส์สลากโดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ว่าจ้าง ชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน 945,649,656 บาท และดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากเงินลงทุนจากการที่สำนักงานสลากฯ ยกเลิกสัญญาจ้างล็อกซ์เล่ย์ ให้บริการระบบเกมส์สลาก ในโครงการสลากกินแบ่งออนไลน์ ซึ่งคดีดังกล่าวทางล็อกซ์เล่ย์ ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนกว่า 5,000,000,000 บาท เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ทำให้ล็อกซ์เล่ย์ได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในโครงการหวยออนไลน์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

นอกจากนี้ ล็อกซเล่ย์ เตรียมยื่นอุทธรณ์ รวมถึงขอสิทธิ์การให้บริการเกมส์สลากต่อไป โดยเชื่อว่าการทำระบบเกมส์สลากจะสามารถแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินได้