ศาลปกครอง ชี้! LOXLEY ชนะคดีหวยออนไลน์ สั่งกองสลากจ่าย 945 ล้านบาท

ศาลปกครอง ชี้! LOXLEY ชนะคดีหวยออนไลน์ สั่งกองสลากจ่าย 945 ล้านบาท

ศาลปกครอง ชี้! LOXLEY ชนะคดีหวยออนไลน์ สั่งกองสลากจ่าย 945 ล้านบาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ เลขานุการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาจ้างบริหารระบบเกมส์สลากโดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ว่าจ้าง ชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน 945,649,656 บาท และดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากเงินลงทุนจากการที่สำนักงานสลากฯ ยกเลิกสัญญาจ้างล็อกซ์เล่ย์ ให้บริการระบบเกมส์สลาก ในโครงการสลากกินแบ่งออนไลน์ ซึ่งคดีดังกล่าวทางล็อกซ์เล่ย์ ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนกว่า 5,000,000,000 บาท เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ทำให้ล็อกซ์เล่ย์ได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในโครงการหวยออนไลน์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

นอกจากนี้ ล็อกซเล่ย์ เตรียมยื่นอุทธรณ์ รวมถึงขอสิทธิ์การให้บริการเกมส์สลากต่อไป โดยเชื่อว่าการทำระบบเกมส์สลากจะสามารถแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินได้