หุ้นปิดปรับตัวลดลง14.19จุดปิด1,159.05จุด

หุ้นปิดปรับตัวลดลง14.19จุดปิด1,159.05จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 15.42 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.52 บาท ขายออกที่ 31.94 บาท