กลต.ชี้กองทุนพยุงหุ้นเป็นมาตรการรับมือยุโรป

กลต.ชี้กองทุนพยุงหุ้นเป็นมาตรการรับมือยุโรป
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการของภาครัฐ เตรียมพร้อมที่จะนำมาใช้รับมือกรณีเกิดผลกระทบจากปัญหายุโรป ซึ่งในการดูแลตลาดหุ้นนั้น ยังมีอีกหลายมาตรการ และยังไม่ได้สรุปว่าจะเลือกใช้มาตรการใด โดยหากจะมีการใช้มาตรการ เชื่อว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามความเหมาะสม และต้องเกิดประโยชน์ โดยขอให้ทุกฝ่ายอย่าตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.ภาครัฐอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ยุโรปอย่างใกล้ชิด และรัฐบาลเตรียมหลายมาตรการเพื่อรับมือ ซึ่งในขณะนี้ สถานการณ์ยังคงเป็นไปปกติ โดยสภาวะเศรษฐกิจยุโรปที่มีปัญหา ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่อาจมีผลกระทบทางอ้อมกับประเทศคู่ค้า ขณะเดียวกัน วิกฤติที่เกิดขึ้นยังอาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศในกลุ่มเอเชีย และไทย