"ญี่ปุ่น" อันดับ 1 ทำธุรกิจในเมืองไทย

"ญี่ปุ่น" อันดับ 1 ทำธุรกิจในเมืองไทย

"ญี่ปุ่น" อันดับ 1 ทำธุรกิจในเมืองไทย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน พ.ค.

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวจัดตั้งธุรกิจใหม่ในประเทศไทย จำนวน 23 ราย มีเงินลงทุน จำนวน 760 ล้านบาท

โดยธุรกิจที่มีการอนุญาต ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจสำนักผู้แทน ธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจที่ปรึกษาของภาครัฐ

โดยประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น ร้อยละ 38 สิงคโปร์ ร้อยละ 14 เยอรมัน ร้อยละ 6 ฮ่องกง ร้อยละ 5

และ เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 4 และล่าสุดมีธุรกิจต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย จำนวน 2,126 ราย เงินลงทุนรวมกว่า 147,546 ล้านบาท