ไอเอ็มเอฟ คาด ศก.โลกปีหน้าโต 4%

ไอเอ็มเอฟ คาด ศก.โลกปีหน้าโต 4%
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุในรายงานที่นำเสนอในการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ประเทศ หรือ G-20 ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.5 ในปี 2555 เป็นประมาณร้อยละ 4 ในปี 2556 โดยได้รับแรงผลักดันจากตลาดเกิดใหม่ และเขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ทั้งนี้ในรายงานระบุด้วยว่า วิกฤตหนี้ยุโรปที่คุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินของโลก และการคุมเข้มทางการคลังในประเทศพัฒนาแล้วบางแห่ง ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก พร้อมแนะนำให้ดำเนินมาตรการเพื่อลดอัตราว่างงาน รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะช็อคด้านอุปทานในตลาดน้ำมัน สำหรับเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้น ไอเอ็มเอฟแนะนำให้ดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศให้มากขึ้น