ธีระชัยค้านตั้งกองทุนพยุงหุ้นรับมือยุโรป

ธีระชัยค้านตั้งกองทุนพยุงหุ้นรับมือยุโรป
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง แนวคิดรัฐบาลใช้กองทุนพยุงหุ้นและออกมาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้าย รับมือปัญหาวิกฤตการเงินยุโรปว่า  การเตรียมความพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดี และจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วง 6-12 เดือน หากเศรษฐกิจยุโรป มีความผันผวน ซึ่งมองว่าอาจมีผลกระทบต่อตลาดเงิน และตลาดทุนชั่วคราว และประเทศไทย อาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งกองทุนพยุงหุ้น  ไม่เห็นด้วยกับการเอาเงินภาษีของประชาชนไปเสี่ยง การไหลเข้า-ออกของเงิน  ควรบริหารจัดการเรื่องของความเชื่อมั่น ความมีเสถียรภาพการเมืองมากกว่า โดยช่วงที่ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้แนะนำให้รับมือมาตลอด เนื่องจากเห็นว่า รัฐบาลในยุโรปมีการใช้จ่ายเกินตัว ทำให้เกิดปัญหาฟองสบู่ และการเก็งกำไรตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง ปัญหาหนี้เน่าที่มีอยู่ในยุโรปยังไม่ชัดเจนในการแก้ปัญหา ขณะสเปน ได้พยายามแก้ปัญหาหนี้ในภาคสถาบันการเงิน และรัฐบาลหลายประเทศ ก็ถือครองพันธบัตรแบงก์ในยุโรป ทั้งนี้ เชื่อว่า เศรษฐกิจจะชะลอตัวต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในเวทีโลก