ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 24,400 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 24,400 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง   ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21  มิถุนายน  2555 เมื่อเวลา 09.27 น. เป็นดังนี้ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,558.64 บาท ขายออกบาทละ 24,400 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,900 บาท ขายออกบาทละ 24,000   บาท