ท่องเที่ยว 5 เดือนแรกพุ่ง! กวาดรายได้ 1.22 ล้านล้านบาท

ท่องเที่ยว 5 เดือนแรกพุ่ง! กวาดรายได้ 1.22 ล้านล้านบาท

ท่องเที่ยว 5 เดือนแรกพุ่ง! กวาดรายได้ 1.22 ล้านล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2.75 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุดถึง 2.04 ล้านคน รองลงมา ได้แก่ ยุโรป, เอเชียใต้, อเมริกา, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ

โดยนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน, มาเลเซีย, อินเดีย, ลาว, เกาหลี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา

ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค 61) พบว่า มีรายได้รวมที่ 1.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 16.456 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.62% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้รวม 8.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.11% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 14.41 ล้านคนต่อครั้ง เพิ่มขึ้น 5.34% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 8.92 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.77% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน