ร.ฟ.ท.ดัดแปลงตู้โบกี้ให้คนพิการ-ผู้สูงอายุ

ร.ฟ.ท.ดัดแปลงตู้โบกี้ให้คนพิการ-ผู้สูงอายุ
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลคนพิการ ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางได้สะดวกเหมือนคนปกติ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จึงได้ดัดแปลงขบวนรถ JR-West ซึ่งเป็นตู้โบกี้เก่า มาปรับปรุง โดยวิศวกรฝ่ายการช่างกล ร.ฟ.ท. เป็นตู้โบกี้ต้นแบบสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถวีลแชร์ ทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยระยะแรกได้ดำเนินการดัดแปลงจำนวน 10 คัน ใช้งบประมาณกว่า 5,000,000 บาทต่อคัน และปัจจุบัน ได้ทำแล้วเสร็จ 2 คัน ซึ่งในอนาคต จะทำการพ่วงตู้โดยสารดังกล่าวไปกับขบวนรถทุกภาคกับทุกสายทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เป็นคนพิการสามารถใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนความคืบหน้าการจัดหาหัวรถจักรเพิ่ม ยืนยันว่า ภายใน 2 ปีนี้ จะมีหัวรถจักรใหม่มาเพิ่มได้ ซึ่งได้มีการเร่งรัด ร.ฟ.ท. ให้ดำเนินการประกาศประกวดราคาโดยเร็ว