ณรงค์ชัยห่วงหนี้ยุโรปกระทบการลงทุน

ณรงค์ชัยห่วงหนี้ยุโรปกระทบการลงทุน
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. กล่าวว่า ปัญหาวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในขณะนี้ยังถือว่ามีความน่าเป็นห่วง และเชื่อว่าจะมีผลต่อการลงทุนในระยะยาว ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้ได้ แต่ทางด้านนโยบายทางการเงิน ถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นตัวกำหนดในการควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้ว ซึ่งมองว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับร้อยละ 3 นั้นถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ ไม่สามารถใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดได้ เนื่องจากยังคงมีความเปราะบาง ขณะเดียวกัน ไม่สามารถใช้นโยบายที่ผ่อนปรนได้เต็มที่ เพราะยังมีความกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่ต้องควบคุม อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีความรุนแรงและเลวร้ายมากขึ้น ก็เชื่อว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงมาได้ แต่ไม่มากนัก