อารักษ์ยังไม่กำหนดเพดานรีดเงินเข้ากองทุนฯ

อารักษ์ยังไม่กำหนดเพดานรีดเงินเข้ากองทุนฯ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประชุมร่วมระหว่าง นายกรัฐมนตรี กับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อติดตามประเมินผลกระทบจากปัญหายุโรป เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ปัจจุบันยังคงทรงตัว โดยประเทศในกลุ่มยุโรป ไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมัน ดังนั้นปัญหายุโรปไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน หากไม่เกิดวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อราคา อย่างเช่น กรณีความไม่สงบในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงาน จะใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้มีเสถียรภาพ และคำนึงถึงฐานะของกองทุนฯ ที่ปัจจุบันยังคงติดลบกว่า 20,000 ล้านบาท โดยยอมรับว่าอาจจะมีการเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯ เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการกำหนดเพดานการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ซึ่งจะพิจารณาจัดเก็บตามความเหมาะสม ส่วนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะยังไม่มีการกลับมาจัดเก็บภาษีในขณะนี้