ครม.ศก.วาง10มาตรการกันวิกฤตศก.ยุโรป

ครม.ศก.วาง10มาตรการกันวิกฤตศก.ยุโรป
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เป็นการติดตามสถานการณ์วิกฤติยูโรโซน ที่จะกระทบถึงไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้สั่งการให้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและจุดเสี่ยงทางด้านต่างๆ ว่า ธุรกิจใดบ้าง ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่ทางรัฐบาลจะได้เตรียมการป้องกัน และเรื่องเร่งด่วนขณะนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งส่งออกและสิ่งทอ ที่จะต้องหารือร่วมกันว่า ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลืออย่างไร และต้องติดตามว่า ทางยุโรปจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า อยากให้จีดีพี เติบโตตามที่วางไว้ที่ ร้อยละ 5.5 - 6.5 ครม.ศก.วาง10มาตรการกันวิกฤตศก.ยุโรป นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ หากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป กระทบถึงประเทศไทย ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้วางมาตรการ 10 ข้อ เพื่อรองรับ หากมีผลกระทบดังกล่าวจริง เช่น เตรียมจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้น ซึ่งในครั้งนี้หากเกิดวิกฤติดังกล่าว จะสามารถจัดตั้งกองทุนได้อย่างรวดเร็ว เพราะเคยผ่านวิกฤตมาก่อน การศึกษาการนำเข้าส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทวีปยุโรป และการให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาภาวะการจ้างงานในอดีตที่เกิดวิกฤติที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เชื่อว่า ขณะนี้ เหตุการณ์วิกฤติในยุโรป ยังไม่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย