ส.ส่งออกข้าวห่วงกรีซลามกระทบทางอ้อม

ส.ส่งออกข้าวห่วงกรีซลามกระทบทางอ้อม
น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปโดยตรงว่า สถานการณ์ยังไม่น่าวิตก เพราะส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าข้าวหอมมะลิพรีเมียม ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และนำเข้าต่อปีไม่ถึง 1 ล้านตัน แต่หากวิกฤตหนี้กรีซ ลามไปถึง สเปน และ โปรตุเกส อาจกระทบทางอ้อมกับผู้ซื้อข้าวไทยในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากยุโรปด้วย สำหรับมาตรการที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกในส่วนของข้าว นอกจากให้รัฐบาลเร่งรัดขายข้าวแบบ จีทูจี หรือ รัฐต่อรัฐ แล้ว อยากให้มีการยกเลิกการเก็บภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 0.75 สำหรับผู้ซื้อขายข้าวระหว่างนิติบุคคลเพื่อการส่งออก ที่มีการเรียกเก็บเฉพาะบริษัทผู้ส่งออกเท่านั้น เพื่อช่วยลดต้นทุนราคาข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดข้าวโลกได้ดีขึ้น และควรเพิ่มการทำประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศ โดยใช้บริษัทระดับโลกกระตุ้นการรับรู้ เหมือนการทำโปรโมทการท่องเที่ยวไทย