พยุงศักดิ์เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯพค.แตะระดับ106

พยุงศักดิ์เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯพค.แตะระดับ106
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2555 พบว่า ค่าดัชนีที่ระดับ 106 เพิ่มขึ้นจากระดับ 104 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยดัชนีเพิ่มขึ้นสูงสุด ในรอบ 10 เดือน นับจากเดือนกรกฎาคม ปี 2554 และมีค่าเกิน 100 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลมาจากยอดคำสั่งซื้อ คำสั่งขายที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภคในประเทศ และการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังเผชิญปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นดีขึ้นอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ ยังมีความเป็นห่วงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงานและความกังวลต่อเศรษฐกิจยุโรป ที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก