ชัชชาติดึงกนอ.-บีโอไอตั้งนิคมอุตฯการบิน

ชัชชาติดึงกนอ.-บีโอไอตั้งนิคมอุตฯการบิน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า ถ้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน สามารถดำเนินการเป็นรูปธรรมได้จริง คาดว่าในอนาคต ประเทศไทย อาจเป็นศูนย์กลางทางอากาศ เนื่องจาก โครงการดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีโอกาสการเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และคาดว่า ภายหลังจากการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจถึงความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และตรวจเยี่ยมอากาศยานนครราชสีมานั้น จะสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นรูปธรรมได้ไม่เกิน 1 ปี เพราะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ลงพื้นที่สำรวจถึงความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย