พณ.เผย EU ปรับ กม.ติดฉลากนํ้าผลไม้ใหม่

พณ.เผย EU ปรับ กม.ติดฉลากนํ้าผลไม้ใหม่
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางสหภาพยุโรป หรือ EU ได้แก้ไขระเบียบ เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าน้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต การใส่ส่วนผสม และป้องกันความเข้าใจผิดของผู้บริโภค โดยระเบียบใหม่ ต้องมีรายละเอียดมากขึ้น ผู้ประกอบการไทย จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ซึ่งแต่ละปี ประเทศไทย ส่งออกสินค้าน้ำผลไม้ ไป EU คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท และในช่วง 4 เดือนแรก ของปีนี้ ส่งออกไปแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปัญหาวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป